FLEXIPACK

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งใน ผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Antirust) พลากสติกฟิล์ม LDPE, HDPE ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต static shielding film ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag) , ฟิลมหด polyolefin film (POF) BOPP heat sealable Film, Alu Alu foil, PVDC ฟิล์มคาร์บอน ป้องกันไฟฟ้าสถิต black volume conductive film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

FLEXIPACK

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งใน ผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Antirust) พลากสติกฟิล์ม LDPE, HDPE ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต static shielding film ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag) , ฟิลมหด polyolefin film (POF) BOPP heat sealable Film, Alu Alu foil, PVDC ฟิล์มคาร์บอน ป้องกันไฟฟ้าสถิต black volume conductive film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

FLEXIPACK

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งใน ผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Antirust) พลากสติกฟิล์ม LDPE, HDPE ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต static shielding film ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag) , ฟิลมหด polyolefin film (POF) BOPP heat sealable Film, Alu Alu foil, PVDC ฟิล์มคาร์บอน ป้องกันไฟฟ้าสถิต black volume conductive film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

การบริการของ เฟล็กซ์ซี่-แพค

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด มีสาขาที่ให้บริการในแต่ละโซนนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในการพัฒนาทักษะและให้ความรู้กับพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้าแพคเกจจิ้ง เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันกับราคาตลาด, ทางบริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินค้า และในกรณีที่เป็นเครื่องจักร ทางบริษัทจะมีทีมงานที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาสินค้าและสินค้านวัตกรรมที่ลูกค้าต้องการ

ทำไมต้อง เฟล็กซ์ซี่-แพค?

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้านวัตกรรม ทั้งสองอย่างนี้เป็นการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มช่องพัฒนาในการขยายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “เป็นผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แพคเกจจิ้ง ทั้งสองอย่างนี้เสร็จสิ้นในจุดเดียวที่เฟล็กซ์ซี่-แพค”

ใบรับรอง


สินค้า
บรรจุภัณอิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ยานยนต์Read More
บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบริโภคRead More
บรรจุภัณฑ์เภสัชกรรมRead More
อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์Read More