ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบครบวงจร

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมกันกระแทก EPE เม็ดกระแทก Air bubble ฉนวนกันความร้อนทั้งแบบ EPE และ Air bubble ฟิล์มยืดกันสนิม VCI (Anti-Rust), พลากสติกฟิล์ม LDPE & HDPE, ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต Satic Shielding Film, ซองกันชื้น MBB Bag (Moisture Barrier Bag), ฟิล์มหด Polyolefin Film (POF) & BOPP heat sealable Film, ฟิล์มยืด Stretch Film, Alu Alu Foil, PVDC, ฟิล์มคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิต Black volume conductive Film และ เทปป้องกันรอย Protection Tape เป็นต้น

ประวัติบริษัท

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแพคเกจจิ้งที่มีความยืดหยุ่นแบบครบวงจร มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

การบริการของ เฟล็กซ์ซี่-แพค

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด มีสาขาที่ให้บริการในแต่ละโซนนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในการพัฒนาทักษะและให้ความรู้กับพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้าแพคเกจจิ้ง เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันกับราคาตลาด, ทางบริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินค้า และในกรณีที่เป็นเครื่องจักร ทางบริษัทจะมีทีมงานที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาสินค้าและสินค้านวัตกรรมที่ลูกค้าต้องการ

ทำไมต้อง เฟล็กซ์ซี่-แพค?

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้านวัตกรรม ทั้งสองอย่างนี้เป็นการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มช่องพัฒนาในการขยายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “เป็นผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แพคเกจจิ้ง ทั้งสองอย่างนี้เสร็จสิ้นในจุดเดียวที่เฟล็กซ์ซี่-แพค”

ใบรับรอง


สินค้า
บรรจุภัณอิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ยานยนต์Read More
บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบริโภคRead More
บรรจุภัณฑ์เภสัชกรรมRead More
อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์Read More